Photos

 

Nicki Minaj at #Powerhouse 2013

Nicki Minaj on stage as Meek Mill's special surprise guest at #Powerhouse 2013

 •  
  Photo: Marc Levi
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Marc Levi
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Marc Levi
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Marc Levi
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Marc Levi
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Marc Levi
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Marc Levi
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert
 •  
  Photo: Stephen Eckert